Home

Ndash staat voor ‘entiteit gebruikt in html en xml als gedachtestreepje en opsommingsteken’.

Een opsomming van enkele werkzaamheden van Ndash:

  • Grafische vormgeving
  • Opmaak
  • Projectmanagement
  • XML-conversie